DỊCH VỤ NỔI BẬT

DANH SÁCH CÁC CHUYẾN BAY TỪ PHÚ QUỐC


 
HÃNG KHAI THÁC HÀNH TRÌNH SỐ LƯỢNG CHUYẾN BAY GIỜ BAY - GIỜ ĐẾN
 
GHI CHÚ ĐẶT VÉ + TƯ VẤN
Vietnam Airlines CAN THO – PQ 1chuyến/ ngày 09h00 – 09h50  
(077) 3 977 977

 
RACH GIA – PQ 1chuyến/ ngày 07h15 – 07h50 Chưa Khai Thác
(077) 3 977 977

 
HA NOI – PQ 2 chuyến/ ngày 07h00 – 09h05
14h20 – 16h25

 
Bay thẳng
(077) 3 977 977

 
HO CHI MINH - PQ 5 chuyến/ngày 05h55- 07h00
7h00 – 07h55
10h10 – 11h05
12h55 – 13h50
16h50 – 17h55

 
Bay thẳng (077) 3 977 977
SINGAPORE - PQ 1 chuyến/ngày 14h50 – 15h45

 
Bay thẳng (077) 3 977 977
SIEM REAP - PQ 1 chuyến/ngày 14h30 – 15h55 Bay thẳng
(077) 3 977 977

 
Jetstar

 
DA NANG – PQ 2 chuyến/ ngày 08h10 – 12h10
13h30 – 19h00
2 chặng nối tại TP.HCM 01h05p hoặc 3h10p (077) 3 977 977
TUY HOA - PQ 1 chuyến/ ngày   Dự kiến khai thác từ 1/2
(077) 3 977 977

 
HUE – PQ 1 chuyến/ ngày   Mới đang kí chặng chưa khai thác (077) 3 977 977
THANH HOA – PQ 1 chuyến/ ngày   Mới đang kí chặng chưa khai thác (077) 3 977 977
HA NOI – PQ 3 chuyến/ngày 06h45 – 12h10
12h40 – 19h00
13h25 – 19h00

 
Nồi tuyến tại TP.HCM (077) 3 977 977
HO CHI MINH - PQ 2 chuyến/ngày 11h10 – 12h10
18h00 – 19h00

 
  (077) 3 977 977
SINGAPORE - PQ 2 chuyến/ngày 07h10 – 12h10
14h00 – 19h00
Nối chuyến tại TPHCM trong 2 giờ 55 phút (077) 3 977 977
VietJet Air

 
HA NOI – PQ 1 chuyến/ngày 11h50 – 14h00  
(077) 3 977 977

 
HO CHI MINH - PQ 3 chuyến/ngày 07h05 – 08h05
11h15 – 12h15
17h20 – 18h20
  (077) 3 977 977